Partners

overheden

Er zijn regionaal veel partijen betrokken bij Be an Engineer. Denk aan leerwerkloketten, werkgeversservicepunten en mobiliteitsteams. Vereniging Hogescholen en
FastSwitch FastSwitch is een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van de publieke hogescholen in Nederland.
zijn landelijk aangesloten.

Branchevereniging

Be an Engineer werkt momenteel samen met Techniek Nederland, Wij Techniek en Bouwend Nederland.
We blijven uitbreiden naar alle technische domeinen. Zo kan er nog meer talent instromen.

Bedrijven

Je kunt als bedrijf partner worden een bijdrage te leveren van €15.000,- per jaar. Je kunt dan 5 kandidaten plaatsen bij je bedrijf. 

 

Huidige Partners

Wat levert samenwerken op?

Alle huidige stakeholders (overheden, brancheverenigingen, bedrijven en hogescholen) van Be an Engineer zijn doordrongen van het feit dat nieuw gedrag nodig is om de opgave vanuit de arbeidsmarkt te kunnen oplossen.

Het begint bij het gezamenlijk geven van een krachtige impuls op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, leerwerktrajecten en het faciliteren van werk naar werk. Met Be an Engineer geven we gezamenlijk deze krachtige impuls voor Techniek op hbo-niveau.

De activiteiten zijn erop gericht om barrières weg te nemen en samenwerking op het gebied van integratie in de arbeidsmarkt te verbeteren. Niet alleen door werkgevers te ondersteunen bij het begeleiden van talenten, maar ook door een divers opleidingsaanbod te ontwikkelen dat het voor toekomstige talenten mogelijk maakt om in te stromen. We werken vanuit vijf pijlers aan deze uitdagingen.