Over ons

Het landelijk programmateam van Be an Engineer is samengesteld uit alle deelnemende partijen. De penvoering ligt bij de Hogeschool van Amsterdam. Het team is verantwoordelijk voor de campagne, de customer journey van kandidaten en bedrijven en het organiseren van informatie- en Meet & Match-sessies.

JAARPLAN

Op voorstel van het programmateam wordt jaarlijks een jaarplan met activiteiten vastgesteld door de Stuurgroep. Hierin zal worden opgenomen welke activiteiten landelijk en welke activiteiten regionaal worden ontwikkeld. Voor 2022 wordt voorgesteld om operationele taken landelijk te organiseren en het accountmanagement regionaal gekoppeld aan een hogeschool te organiseren.

Het schakelen tussen landelijke en regionale activiteiten gebeurt op twee niveaus:

  • Leden van het programmateam, bestaande uit de aangesloten hogescholen, overleggen over het te ontwikkelen aanbod zowel gezamenlijk als binnen ieders eigen hogeschool.
  • De coördinator Matching overlegt met accountmanagers van de aangesloten hogescholen over het matchingproces en accountmanagement richting bedrijven. Dit resulteert in de plaatsing van kandidaten

Voor 2022 zijn de volgende activiteiten en producten gepland:

  • Oriëntatie- en matchinghulp voor kandidaten
  • Accountmanagement voor bedrijven
  • Ontwikkelen van optimale customer journey voor kandidaten en bedrijven
  • Gezamenlijk CRM systeem (Hubspot) voor landelijke en regionale samenwerkingen

De overige inzet bestaat uit programmamanagement, projectondersteuning, digital marketing en community management.